DESPRE NOI

Direcția de Asistență Socială  Focșani este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focșani, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, și asigurarea asistenței medicale și stomatologice a preșcolarilor și elevilor, cu competență teritorială pe raza municipiului Focșani.